Srebrne i tubka

Igła do akupunktury 0,22mm x 13mm - srebrny uchwyt i tubka
20,00 zł