Srebrne i tubka

Igła do akupunktury 0,25mm x 40mm - srebrny uchwyt i tubka
20,00 zł