Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.CMCPOLSKA.NET

Niniejsza Polityka Prywatności określa:

 • zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika
 • zasady, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły C.M.C. Arkadiusz Curzytek swoje dane osobowe, w tym naszych kontrahentów i ich pracowników, uczestników szkoleń oraz subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w C.M.C. Arkadiusz Curzytek zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

 1. Definicje.
 2. Administrator – oznacza C.M.C. Arkadiusz Curzytek z siedzibą pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Króla Jana III 13, - podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7471049162, REGON: 532410803, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej cmcpolska.net
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej cmcpolska.net
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej cmcpolska.net
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej cmcpolska.net
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 9. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.
 10. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową cmcpolska.net indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 11. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej cmcpolska.net będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 • Konfiguracji strony internetowej:
 1. optymalizacja korzystania ze strony internetowej cmcpolska.net
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej cmcpolska.net i dostosowanie jej do jego indywidualnych potrzeb
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
 4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

Optymalizacja korzystania ze strony internetowej www.cmcpolska.net, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności.

Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej www.cmcpolska.net z niej korzystają, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości;

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej cmcpolska.net.
 1. Administrator strony cmcpolska.net wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 • zbierania statystyk internetowych za pośrednictwem narzędzi Clicky Web Alalytics: www.getclicky.com [administrator cookies: Roxr Software Ltd z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 1. Na stronie internetowej cmcpolska.net znajduje się wtyczka do udostępniania treści ze strony internetowej do serwisu Facebook.com.
 2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej cmcpolska.net.
 6. Ochrona danych osobowych.
 7. Administrator danych.
 • Administratorem danych jest M.C. Arkadiusz Curzytek z siedzibą pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Króla Jana III 13, - podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7471049162, REGON: 532410803. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez w/w adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: biuro@cmcpolska.net.
 • Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.
 1. Rodzaj danych osobowych
 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy NIP,REGON, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.
 • Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.
 • Za pośrednictwem strony cmcpolska.net dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na stronie internetowej. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 1. Zakres, okres i cele przetwarzania danych osobowych
 • Korespondencja i kontakt telefoniczny.
 1. Zakres i źródło danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu. Dane osobowe Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której one dotyczą.

 1. Cele przetwarzania.

Administrator przetwarza dane w celu:

 • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
 • kontaktu telefonicznego/fax związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
 • bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz osób będących nadawcami korespondencji w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO);
 • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).
 • archiwizacji dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 1. Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane. W przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa- dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 • Realizacja usług.

W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

 • Współpraca z kontrahentami i klientami, w tym potencjalnymi klientami
 1. Zakres i źródło danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, REGON. Dane osobowe Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, podmiotu, którego osoba fizyczna reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

 1. Cele przetwarzania.

Administrator przetwarza dane w celu:

 • bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania kursów i szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO);
 • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań/warsztatów/konferencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).
 1. Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 • Kontakt przez stronę cmcpolska.net
 1. Zakres i źródło danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny. Dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od osoby, której one dotyczą poprzez f Newsletter zamieszczony na stronie www.cmcpolska.net.

 1. Cele przetwarzania.

Administrator przetwarza dane w celu informowania o nowościach i usługach Administratora poprzez Newsletter (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 1. Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 3 lat. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 1. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
 • innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów Administratora, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. 

 1. Uprawnienia osób których dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług uregulowane jest w przepisach prawa lub umowach zawieranych z klientami. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
 • prawo do informacji o przetwarzanych danych, w tym o celach  podstawach przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dotyczące realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres Administratora.

 1. Bezpieczeństwo danych
 • Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.
 • Administrator:
 1. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
 2. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
 3. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
 4. zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione.
 • W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:
 1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
 2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
 3. podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
 4. w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 • Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 3. certyfikat SSL.
 • W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

 

 1. Odnośniki do innych stron.

Strona internetowa www.cmcpolska.net zawiera odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu internetowego.

VII. Postanowienia końcowe.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.